Dust Clouds Called ‘Torus’ Around Active Black Holes More Compact Than Thought

5 months ago admin Comments Off on Dust Clouds Called ‘Torus’ Around Active Black Holes More Compact Than Thought

Technics RS-858DUS [Reduktor Szumu]#146

Format 8 track nie był jeszcze nigdy opisywany na kanale, mało tego, osobiście do tej pory, nie miałem okazji się z nim zapoznać.